Volonteri

“HOMINEM AGNOSCIS EX OPERIBUS SUIS.”
(čovjeka prepoznaješ po njegovim djelima.) M.T.CiceronTKO SU NAŠI VOLONTERI?
-osobe koje dobrovoljno daju svoje osobno vrijeme, trud, znanja i vještine kako bi pomogle našim članovima u kreativnom izražavanju i ozarile lica članova svojom prisutnošću.

klub ‘’Katarinčica’’ Krapina

Željka Cvrtila,
Tanja šolman, - djelatnica dm-a

Luca Martinović, djelatnica dm - a
Sanjica Konjić – djeltanica dm-a

klub ‘’Sunce’’ Zabok

Kristina Piškulić
Ljiljana Mohač,
Durđica Turk,
Bogdana Gorički

SVI KOJI ŽELE POSTATI VOLONTEROM UDRUGE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA, slobodno nam se obrate na tel, mail ili osobno za daljnje informacije