Redovna djelatnost

- okupljanje članova

- vođenje evidencije članova

- razvijanje partnerskih odnosa- prioritetno na lokalnoj sredini radi veće socijalne ukljućenosti osoba s

  indvaliditetom

- senzibilizacija okoline za potrebe  mogućnosti osoba sa indvaliditetom

- poticanje volonterskog rada kod mladih

- održavanje administrativne i financijske stabilnosti udruge