Poludnevni boravak

Sa 01.06.2014. godine pokrenut je program poludnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, kojeg je odobrilo i sufinancira Ministarstvo socijalne politike i mladih s 265.000,00 kn za svaku godinu provođenja. Trenutno je u tijeku druga godina provođenja. Partneri na programu su Krapinsko- zagorska županija, Centar za socijalnu skrb Krapina. Uključeno je 10 korisnika iz područja Krapinsko- zagorske županije. Cilj programa je veća socijalna uključenost osoba s invaliditetom. Na programu su zaposlene tri stručne osobe (socijalni radnik, fizioterapeut i psiholog). Koristimo usluge dva vanjska stručna suradnika i tri djelatnika iz mjera iz javnih radova i volontera. Korisnici su uključeni u keramičku radionicu, likovno kreativnu radionicu, sportsko- rekreativnu radionicu, zabavno- glazbenu radionicu i školu stanovanja uz podršku, psihosocijalnu pomoć korisnika, te aktivnosti lokalne sredine, zadovoljni su i vole reći:"Moram ići u Krapinu, tu se nešto događa."

Sada se aktivnosti provode u prostoru udruge u  Đurmancu.

Upoznavanje povijesnih znamenitosti u sklopu poludnevnog boravka.

Psihosocijalna pomoć korisnicima

Škola stanovanja uz podršku

Sportsko- rekreacijska radionica

Glazbeno-zabavna radionica

Likovno-kreativna radionica

Keramička radionica