Klub volontera INA

Donirao sredstva za nabavu opreme za kuhinju u sklopu poludnevnog boravka korisnika.

  Ostale donacije:

DM

LIDL