Donacija DM

Donacija sportske opreme za sportsko-rekreativne aktivnosti u sklopu poludnevnog boravka za korisnike te donacija sanitarnog čvora.

Ostale donacije:

INA

LIDL