Aktivnosti u Osnovnoj školi Petrovsko

Izrada nakitaIzrada nakita

Glazbeno-scenska radionica

Završno druženje

Zavrsno druzenje

Aktivnosti u Osnovnoj školi Radoboj

Keramička radionica

Likovna kolonija

Učenici škole su izveli igrokaz na povijesnu temu rudarstva u Radoboju

Aktivnosti u srednjoj školi Krapina

Izrada nakita